Werkwijze

Kaap O verbindt in haar werk het ruimtelijke en het sociaal-maatschappelijke domein.


Kaap O ontwerpt en onderzoekt op het gebied van wonen en zorg. Ik bekijk de opgave vanuit de onderlinge samenhang tussen het sociaal-maatschappelijke en het ruimtelijke domein. Ik ben als ontwerper gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen de verschillende domeinen en in het vormgeven van een toekomstperspectief, inclusief het proces ernaartoe.
Je kunt me vragen voor:
– Het formuleren van de transitieopgave, inclusief een analyse van de karakteristieken van de plek, de bewoners en de behoeften.
– Het schetsen van een ruimtelijk toekomstperspectief.
– Het verbinden van lokale partijen, bewoners en ondernemers. Zorgen dat alle radertjes aanwezig zijn en werken.
РCoördinatie van het proces