Visie

De zorg verandert en het is hoog tijd dat onze woonwijken mee veranderen.


Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen, maar de inrichting van onze leefomgeving maakt zelfstandig wonen niet altijd even makkelijk. De groep ouderen wordt steeds groter, maar de spreiding van kleine, toegankelijke en aanpasbare woningen in de wijk blijft achter. Er is behoefte aan een divers en persoonlijk aanbod van wonen met of zonder zorg, maar ons zorgsysteem bemoeilijkt maatwerk.
Vanuit inclusie gedacht, wil Kaap O een basis leggen voor vernieuwende leefomgevingen, waarin iedereen – van jong tot oud, van kwetsbaar tot zelfstandig, van vermogend tot onbemiddeld – betekenisvol, vitaal, met eigen regie en verbonden met hun omgeving kan wonen.
Op zoek naar een ruimtelijk perspectief voor zorgvaardige wijken!