Projecten

Vanuit haar ervaring en specialisme in bouwen voor wonen en zorg heeft Kaap O in de volgende projecten een adviserende of initiërende rol gehad.


Huisvestingsplan Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen

in Scheveningen is onlangs de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen opgericht; een lokaal initiatief dat als doel heeft om ondersteuning te bieden aan mensen met een zorgbehoefte die zelfstandig thuis wonen, om de schakel te zijn tussen wijkbewoners, formele en informele zorg, en vooral om verbindingen te leggen tussen alles wat er al is.

Met een groeiend ledenbestand is de ZNS nu opzoek naar huisvesting. Duidelijk is dat het een pleisterplaats moet zijn voor álle buurtbewoners. Maar wat is een strategische plek? En hoe bedien je de grote diversiteit aan bewoners, met alle hun eigen wensen en voorkeuren? Moet de ZNS misschien een mobiele dienst zijn, die zich flexibel door de wijk verplaatst? Kaap O onderzoekt de mogelijkheden.


transformatiestrategie iCAREnext

iCAREnext is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen Kaap O, OD205sl, Groosman en +Vijf. Wij vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Samen ontwikkelen wij ‘de wijk van morgen’; een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke maatschappelijke impact. De aanpak bestaat uit acht essentiële bouwstenen, ingedeeld in drie pijlers: sociaal, ruimtelijk en technologisch.

Meer is te vinden op: www.icarenext.nl


prijsvraaginzending Who Cares

In teamverband – samen met OD205sl en Groosman – is gewerkt aan een visie op wonen en zorg, als antwoord op de oproep van de Rijksbouwmeester naar vernieuwende en disciplineoverstijgende ideeën. Ons concept iCAREnisse gaat uit van het integreren van alle zorg ín de wijk, zowel intramuraal als extramuraal. Dit is mogelijk door een systeem van omkeerbare woningaanpassingen, (t)huiszorg op maat, door stedenbouwkundige acupunctuur en door een technologisch smart grid. Zorgprofessionals werken uitsluitend in mobiele teams en in de community wordt formele en informele zorg geregeld. Belangrijk in de aanpak: bewoners hebben een belangrijke stem in de transformatie van hun wijk. Wijkbewoners worden co-researchers betrokken bij de plannenmakerij. Helaas hebben we op het nippertje de eindstreep niet gehaald.


stal voor De Reigershoeve

In woonzorgboerderij De Reigershoeve wonen mensen met dementie. Op het terrein bevinden zich een een stal, een kas, een moestuin en een dierenweide waar de bewoners hun dag zinvol en met genoegen kunnen doorbrengen. Kaap O maakte schetsen voor het stalgebouwtje dat met zelfbouw door een team van vrijwilligers en enkele euro’s voor elkaar te krijgen moest zijn. Dat is gelukt.